Spotkanie edukacyjne – Cyberprzemoc Drukuj
Wpisany przez wychowawcy   
poniedziałek, 23 listopada 2015 14:00

Wychowankowie bursy uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Policji w Zamościu p. Dariuszem Kuropatnickim. Celem zajęć było zwrócenie uwagi wychowanków na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na specyfi kę problemu, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego typu działań, zarówno dla ich ofiar, jaki i sprawców. Młodzież poznała reguły bezpiecznego i kulturalnego korzystania z sieci oraz zasady reagowania w sytuacjach cyberprzemocy.

W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się również, jakie formy może przyjmować cyberprzemoc, jak powinna zachować się ofiara takiego czynu i gdzie może szukać pomocy.